Ogłoszenie o zmianie Statutu SGB FIZ AN z dnia 30.05.2019 r. - AgioFunds