Ogłoszenie o zmianie statutu SGB FIZ AN z dnia 29.06.2016 r. - AgioFunds