Ogłoszenie o zmianie Statutu SGB FIZ AN z dnia 14.11.2019 r. - AgioFunds