Ogłoszenie o zmianie Statutu SGB FIZ AN z dnia 10.06.2022 r. - AgioFunds