Ogłoszenie o zmianie statutu SGB FIZ AN z dnia 07.07.2022 r. - AgioFunds