Ogłoszenie o zmianie Statutu SGB FIZ AN z dnia 03.10.2018 r. - AgioFunds