Ogłoszenie o zmianie Statutu SGB FIZ AN z dnia 27.12.2016 r. - AgioFunds