Ogłoszenie o zmianie statutu SG NS FIZ z dnia 01.04.2022 r. - AgioFunds