Ogłoszenie o zmianie statutu SENSERIA CAPITAL FIZAN z dnia 28.07.2021r. - AgioFunds