Ogłoszenie o zmianie statutu SENSERIA CAPITAL FIZAN z dnia 20.06.2022r. - AgioFunds