Ogłoszenie o zmianie statutu SENSERIA CAPITAL FIZAN z dnia 15.10.2021r. - AgioFunds