Ogłoszenie o zmianie statutu SENSERIA CAPITAL FIZAN z dnia 14.10.2021r. - AgioFunds