Ogłoszenie o zmianie Statutu Senseria Capital FIZ AN z dnia 20.04.2020 r. - AgioFunds