Ogłoszenie o zmianie Statutu Senseria Capital FIZ AN z dnia 27.04.2017 r. - AgioFunds