Ogłoszenie o zmianie Statutu Senseria Capital FIZ AN z dnia 15.03.2018 r. - AgioFunds