Ogłoszenie o zmianie statutu SANKARA FIZ z dnia 4.03.2019 r. - AgioFunds