Ogłoszenie o zmianie statutu SANKARA FIZ z dnia 3.12.2018 r. - AgioFunds