Ogłoszenie o zmianie statutu SANKARA FIZ z dnia 27.07.2022 r. - AgioFunds