Ogłoszenie o zmianie statutu SANKARA FIZ z dnia 23.09.2020 r. - AgioFunds