Ogłoszenie o zmianie statutu SANKARA FIZ z dnia 16.09.2022 r. - AgioFunds