Ogłoszenie o zmianie statutu SANKARA FIZ z dnia 15.12.2021 r. - AgioFunds