Ogłoszenie o zmianie statutu SANKARA FIZ z dnia 14.06.2022 r. - AgioFunds