Ogłoszenie o zmianie statutu SANKARA FIZ z dnia 13.12.2019 r. - AgioFunds