Ogłoszenie o zmianie statutu SANKARA FIZ z dnia 10.09.2021 r. - AgioFunds