Ogłoszenie o zmianie statutu SALUMI PROPERTY FIZ AN z dnia 17 grudnia 2018 r. - AgioFunds