Ogłoszenie o zmianie statutu SALUMI PROPERTY FIZ AN w likwidacji z dnia 24.01.2019 r. - AgioFunds