Ogłoszenie o zmianie statutu RTAventures VC FUND II FIZ z dnia 30.12.2021 r. - AgioFunds