Ogłoszenie o zmianie statutu RTAventures VC FUND II FIZ z dnia 29.12.2022 r. - AgioFunds