Ogłoszenie o zmianie statutu QUELEA CAPITAL FIZ AN z dnia 17 grudnia 2018 r. - AgioFunds