Ogłoszenie o zmianie Statutu Propertum FIZ AN z dnia 29.03.2019 r. - AgioFunds