Ogłoszenie o zmianie Statutu Propertum FIZ AN z dnia 27.09.2021 r. - AgioFunds