Ogłoszenie o zmianie Statutu Propertum FIZ AN z dnia 25.06.2019 r. - AgioFunds