Ogłoszenie o zmianie Statutu Propertum FIZ AN z dnia 19.07.2019 r. - AgioFunds