Ogłoszenie o zmianie Statutu Propertum FIZ AN z dnia 17.05.2022 r. - AgioFunds