Ogłoszenie o zmianie Statutu Propertum FIZ AN z dnia 15.11.2019 r. - AgioFunds