Ogłoszenie o zmianie Statutu Propertum FIZ AN z dnia 07.12.2018 r. - AgioFunds