Ogłoszenie o zmianie Statutu Propertum FIZ AN z dnia 05.12.2019 r. - AgioFunds