Ogłoszenie o zmianie Statutu Propertum FIZ AN z dnia 01.08.2022 r. - AgioFunds