Ogłoszenie o zmianie Statutu Propertum FIZ AN z dnia 14.02.2018 r. - AgioFunds