Ogłoszenie o zmianie Statutu Propertum FIZ AN z dnia 10.10.2016 r. - AgioFunds