Ogłoszenie o zmianie statutu PRESTO FIZ AN W LIKWIDACJI z 1.01.2022 r. - AgioFunds