Ogłoszenie o zmianie statutu PRESTO FIZ AN 5.08.2021 r. - AgioFunds