Ogłoszenie o zmianie statutu POLARIS FIZ z dnia 09.08.2022 - AgioFunds