Ogłoszenie o zmianie statutu POLARIS FIZ z dnia 06.07.2021 - AgioFunds