Ogłoszenie o zmianie statutu POLARIS FIZ z dnia 01.09.2021 - AgioFunds