Ogłoszenie o zmianie statutu POLARIS FIZ z 15.07.2019 r. - AgioFunds