Ogłoszenie o zmianie statutu POLARIS FIZ z 11.10.2019 r. - AgioFunds