Ogłoszenie o zmianie Statutu PERPETUM 10 FIZ AN z dnia 27.12.2016 r. - AgioFunds