Ogłoszenie o zmianie statutu PERPETUM 10 FIZ AN z dnia 12.01.2018 r. - AgioFunds