Ogłoszenie o zmianie statutu PERPETUM 10 FIZ AN z dnia 1.03.2017 r. - AgioFunds